Fisher's ideal index numbers as natural Divisia results

J. IJzeren, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)89-99
  TijdschriftStatistische Hefte
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit