Fisher type inequalities for Euclidean t-designs

Ph. Delsarte, J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fisher type inequalities for Euclidean t-designs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics