Fish method based state estimation for controlling inverter driven machines

A. Veltman, P.P.J. Bosch, van den, R.J.A. Gorter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. PESC '94, 25th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, Taipei, Taiwan, June 1994
Pagina's758-762
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit