Fischer-Tropsch synthesen IV : Berekening van hetgeen achterblijft bij de katalysator : toepassing hiervan bij de berekeningen van conversie, rendement, contractie, activiteit van de katalysator en verblijftijd van het gas in de reactor

J.J.A. Blekkingh

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's18
StatusGepubliceerd - 1979
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit