First-principles electronic structure calculations of BaSi7N10 with both corner- and edge-sharing SiN4 tetrahedra

C.M. Fang, H.T.J.M. Hintzen, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'First-principles electronic structure calculations of BaSi7N10 with both corner- and edge-sharing SiN4 tetrahedra'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen