First-principles-based microkinetics simulations of synthesis gas conversion on a stepped rhodium surface

I.A.W. Filot, R.J.P. Broos, J.P.M. van Rijn, G.J.H.A. van Heugten, R.A. Santen, van, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

58 Citaten (Scopus)
111 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'First-principles-based microkinetics simulations of synthesis gas conversion on a stepped rhodium surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen