First passage percolation on random graphs with finite mean degrees

S. Bhamidi, R.W. Hofstad, van der, G. Hooghiemstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
101 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'First passage percolation on random graphs with finite mean degrees'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie