First-order queries on finite structures over the reals

J. Paredaens, J. Van den Bussche, D. Van Gucht

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'First-order queries on finite structures over the reals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen