First-order queries on finite structures over the reals

J. Paredaens, J. Van den Bussche, D. Van Gucht

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelLogic in Computer Science (Proceedings 10th Annual IEEE Symposium, LICS'95, San Diego CA, USA, June 26-29, 1995)
Pagina's79-87
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit