First integrated combiner based on self-switching in quantum dots

E.A. Patent, J.J.G.M. Tol, van der, P.R.A. Binetti, Q. Gong, Y.S. Oei, R. Nötzel, J.E.M. Haverkort, P.J. Veldhoven, van, J.H. Wolter, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'First integrated combiner based on self-switching in quantum dots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie