First integrated combiner based on self-switching in quantum dots

E.A. Patent, J.J.G.M. Tol, van der, P.R.A. Binetti, Q. Gong, Y.S. Oei, R. Nötzel, J.E.M. Haverkort, P.J. Veldhoven, van, J.H. Wolter, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

We demonstrate all-optical switching in quantum dots (QDs). The switching is studied in an integrated optical combiner circuit. This is a Mach–Zehnder interferometer with an unequal power distribution over the branches. The refractive index is intensity dependent in the branches due to the QDs. Large all-optical nonlinearities are measured. This device is aimed to avoid an unwanted 3-dB loss, fundamental in passive optical splitters.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2308-2310
Aantal pagina's3
TijdschriftIEEE Photonics Technology Letters
Volume16
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'First integrated combiner based on self-switching in quantum dots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit