First impact factor for ACS sensors - 5.711

J. Justin Gooding, Antonella Mazur, Maarten Merkx, Shana Kelley, Nongjian Tao, Yi Tao Long, Eric Bakker, Michael Sailor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1218-1219
Aantal pagina's2
TijdschriftACS Sensors
Volume3
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 jul 2018

Citeer dit