First experimental demonstration of probabilistic enumerative sphere shaping in optical fiber communications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

45 Downloads (Pure)

Samenvatting

We transmit probabilistic enumerative sphere shaped dual-polarization 64-QAM at 350Gbit/s/channel over 1610km SSMF using a short blocklength of 200. A reach increase of 15\% over constant composition distribution matching with identical blocklength is demonstrated.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1908.00453v1
Aantal pagina's4
TijdschriftarXiv
StatusGepubliceerd - 1 aug 2019

Trefwoorden

  • eess.SP
  • cs.IT
  • math.IT

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'First experimental demonstration of probabilistic enumerative sphere shaping in optical fiber communications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit