Firmness analysis of real-time tasks

A. Baghbanbehrouzian

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

311 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Basten, A.A. (Twan), Promotor
  • Goswami, Dip, Co-Promotor
Datum van toekenning21 dec. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4659-6
StatusGepubliceerd - 21 dec. 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit