Finsler streamline tracking with single tensor orientation distribution function for high angular resolution diffusion imaging

L.J. Astola, A.C. Jalba, E. Balmashnova, L.M.J. Florack

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Finsler streamline tracking with single tensor orientation distribution function for high angular resolution diffusion imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen