Finsler geometry on higher order tensor fields and applications to high angular resolution diffusion imaging

L.J. Astola, L.M.J. Florack

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

132 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finsler geometry on higher order tensor fields and applications to high angular resolution diffusion imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen