Finite wordlength effects in digital filters

H.J. Butterweck, J.H.F. Ritzerfeld, M.J. Werter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)76-89
Aantal pagina's14
TijdschriftAEÜ, Archiv fuer Elektronik und Übertragungstechnik
Volume43
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit