Finite-volume discretizations and immersed boundaries

Y. Hassen, B. Koren

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

    2 Citaten (Scopus)
    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Finite-volume discretizations and immersed boundaries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen