Finite system size effects in the interfacial dynamics of binary liquid films

A.K. Thakre, J.T. Padding, W.K. Otter, den, W.J. Briels

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  134 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Finite system size effects in the interfacial dynamics of binary liquid films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Fysica en Astronomie