Finite elements in flow problems 2015

Chao An Lin, Yuri Bazilevs, Harald van Brummelen, Kenji Takizawa, Jong Shinn Wu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1957-1958
Aantal pagina's2
TijdschriftComputers and Mathematics with Applications
Volume72
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2016

Citeer dit