Finite element modeling and experimental validation of single-asperity sliding friction of diamond against reinforced and non-filled polycarbonate

S. Krop, H.E.H. Meijer, L.C.A. van Breemen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finite element modeling and experimental validation of single-asperity sliding friction of diamond against reinforced and non-filled polycarbonate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen