Finite element model simplification methods for stacks of superconducting tapes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
280 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finite element model simplification methods for stacks of superconducting tapes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Earth and Planetary Sciences

Material Science