Finite element method for buckling analysis of plate structures

C.M. Menken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

165 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3093-3095
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Structural Engineering
Volume120
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finite element method for buckling analysis of plate structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit