Finite element analysis of the tape scanner interface in helical scan recording

P.M.J. Rongen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

450 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Baaijens, Frank P.T., Promotor
  • Muijderman, Evert, Promotor
Datum van toekenning8 nov 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-74445-15-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit