Finite-difference schemes for anisotropic diffusion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Finite-difference schemes for anisotropic diffusion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen