Finite complex reflection groups

A.M. Cohen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Utrecht University
Begeleider(s)/adviseur
  • Springer, T.A., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning24 mrt. 1975
Plaats van publicatieUtrecht
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1975
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit