Finite-buffer queues with workload-dependent service and arrival rates

R. Bekker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)231-253
TijdschriftQueueing Systems: Theory and Applications
Volume50
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit