Finite antenna arrays : an eigencurrent approach

D.J. Bekers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

754 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finite antenna arrays : an eigencurrent approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit