Finger tremor and electromyographic activity

G. Rau, J. Vredenbregt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)81-85
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume6
  StatusGepubliceerd - 1971

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Finger tremor and electromyographic activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit