Finding the most relevant fragments in networks

K. Buchin, S. Cabello, J. Gudmundsson, M. Löffler, J. Luo, G. Rote, R.I. Silveira, B. Speckmann, T. Wolle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Finding the most relevant fragments in networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen