Finding the key to happy aging : a day reconstruction study of happiness

W.G.M. Oerlemans, A.B. Bakker, R. Veenhoven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finding the key to happy aging : a day reconstruction study of happiness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen