Finding the expectations of smart home and designing the meaningful technology for delivering customers’ satisfaction

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

83 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finding the expectations of smart home and designing the meaningful technology for delivering customers’ satisfaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen