Finding the correctness proof of a concurrent program

E.W. Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)207-215
TijdschriftIndagationes Mathematicae (Proceedings)
Volume81
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit