Finding pairwise intersections inside a query range

Mark T. de Berg, Joachim Gudmundsson, A. Mehrabi Davoodabadi (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
119 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finding pairwise intersections inside a query range'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen