Finding minima in complex landscapes : annealed, greedy and reluctant algorithms

P. Contucci, C. Giardinà, C. Giberti, C. Vernia

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Finding minima in complex landscapes : annealed, greedy and reluctant algorithms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen