Finding minima in complex landscapes : annealed, greedy and reluctant algorithms

P. Contucci, C. Giardinà, C. Giberti, C. Vernia

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Finding minima in complex landscapes : annealed, greedy and reluctant algorithms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Physics

  Mathematics

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology