Finding long and similar parts of trajectories

K. Buchin, M. Buchin, M.J. Kreveld, van, J. Luo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finding long and similar parts of trajectories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen