Finding compact proofs for infinite-data parameterised Boolean equation systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Finding compact proofs for infinite-data parameterised Boolean equation systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen