Finding closest lattice vectors using approximate voronoi cells

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Finding closest lattice vectors using approximate voronoi cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen