Finding and choosing a supervisor

A. Lindgreen, R. Palmer, J. Vanhamme, M. Beverland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finding and choosing a supervisor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen