Find drugs that delay many diseases of old age

I. Bellantuono, R. DeCabo, D. Ehninger, A. Fernandes, S.E. Howlett, R. Müller, P. Potter, T. Tchkonia, A.-U. Trendelenburg, J.L. Trejo, R. Vandenbroucke, R. van Os, N.A.W. van Riel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademic

32 Citaten (Scopus)
82 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)293-295
Aantal pagina's3
TijdschriftNature
Volume554
Nummer van het tijdschrift7692
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 feb 2018

Citeer dit