Find drugs that delay many diseases of old age

I. Bellantuono, R. DeCabo, D. Ehninger, A. Fernandes, S.E. Howlett, R. Müller, P. Potter, T. Tchkonia, A.-U. Trendelenburg, J.L. Trejo, R. Vandenbroucke, R. van Os, N.A.W. van Riel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademic

21 Citaten (Scopus)
69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)293-295
Aantal pagina's3
TijdschriftNature
Volume554
Nummer van het tijdschrift7692
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 feb 2018

Citeer dit

Bellantuono, I., DeCabo, R., Ehninger, D., Fernandes, A., Howlett, S. E., Müller, R., ... van Riel, N. A. W. (2018). Find drugs that delay many diseases of old age. Nature, 554(7692), 293-295. https://doi.org/10.1038/d41586-018-01668-0