Filtratie & energie: is vraaggestuurde filtratie in cleanrooms energetisch interessant?

P.C.A. Molenaar, Marcel Loomans, P.H.J. Joosten, Helianthe Kort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

16 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ten behoeve van de luchtkwaliteit worden grote ventilatiedebieten gehanteerd in cleanrooms; dit vaak 24/7. Om het energiegebruik te reduceren zijn mogelijkheden onderzocht om het debiet te reduceren bij gelijkblijvende prestaties op luchtkwaliteitgebied; nachtreductie, sturing op deeltjesconcentratie en op basis van bezetting. Metingen zijn uitgevoerd en simulaties zijn ingezet om de mogelijkheden te beoordelen. Uit de metingen en simulaties blijkt dat voor de onderzochte farmaceutische cleanrooms tot 90% energiebesparing mogelijk is. Overdimensionering en beperkt gebruikt zijn de oorzaak hiervan. Sturing op bezetting wordt als meest praktisch en effectief beoordeeld voor de onderzochte situaties.
Vertaalde titel van de bijdrageFiltration & Energy: Is demand controlled filtration in cleanrooms interesting from an energy point-of-view
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-24
Aantal pagina's2
TijdschriftC2MGZN
Volume32
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1 jun 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Filtratie & energie: is vraaggestuurde filtratie in cleanrooms energetisch interessant?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit