Filigreine patronen van 3D geprint beton

J.D. Bekkering, P. Starink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftArchitectuurNL
StatusGepubliceerd - 2 feb. 2017

Bibliografische nota

http-adres

Citeer dit