Field-line localized destabilization of ballooning modes in three-dimensional tokamaks

M. Willensdorfer, T.B. Cote, C.C. Hegna, W. Suttrop, H. Zohm, M. Dunne, E. Strumberger, G. Birkenmeier, S.S. Denk, F. Mink, B. Vanovac, L.C. Luhmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
73 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Field-line localized destabilization of ballooning modes in three-dimensional tokamaks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie