Field-dependent electrode-chemisorbate bonding: sensitivity of vibrational stark effect and binding energetics to nature of surface coordination

S.A. Wasileski, M.T.M. Koper, M.J. Weaver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

88 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Field-dependent electrode-chemisorbate bonding: sensitivity of vibrational stark effect and binding energetics to nature of surface coordination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen