Field- and frequency dependence of the conductivity of some substituted morpholinium TCNQ2 compounds

G.J. Kramer, J.L. Joppe, H.B. Brom, L.J. Jongh, de, J.L. Boer, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)439-444
TijdschriftSynthetic Metals
Volume19
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit

Kramer, G. J., Joppe, J. L., Brom, H. B., Jongh, de, L. J., & Boer, de, J. L. (1987). Field- and frequency dependence of the conductivity of some substituted morpholinium TCNQ2 compounds. Synthetic Metals, 19(1-3), 439-444. https://doi.org/10.1016/0379-6779(87)90394-8