Fibrin as a cell carrier in cardiovascular tissue engineering applications

A. Driessen - Mol, M.I. Lieshout, van, G.C. Dam - de Veen, S. Neuenschwander, S.P. Hoerstrup, F.P.T. Baaijens, C.V.C. Bouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

204 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fibrin as a cell carrier in cardiovascular tissue engineering applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen