Fibre-reinforced composites with tailored interphases using PPE/epoxy blends as a matrix system

R.W. Venderbosch, A.A.J.M. Peijs, H.E.H. Meijer, P.J. Lemstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)
167 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fibre-reinforced composites with tailored interphases using PPE/epoxy blends as a matrix system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen