Fiber nonlinearity mitigation via the parzen window classifier for dispersion managed and unmanaged links

Abdelkerim Amari, Xiang Lin, Octavia A. Dobre, Ramachandran Venkatesan, Alex Alvarado

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Zoekresultaten