Fiber nonlinearity mitigation via the parzen window classifier for dispersion managed and unmanaged links

Abdelkerim Amari, Xiang Lin, Octavia A. Dobre, Ramachandran Venkatesan, Alex Alvarado

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fiber nonlinearity mitigation via the parzen window classifier for dispersion managed and unmanaged links'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen